Artiklar

Hällristningar
Är hällristningar design eller konst?
av Rune Pettersson
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2011
Run- och bildstenar
Stentoftenstenen – en studie i blot
av Bert Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2011
Historisk arkeologi
Victoria Benedictsson blottlagd
av Birgitta Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2011
Experimentell arkeologi
I askan ur elden
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 5, 2011
Historisk arkeologi
Vemodets grannlåt
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2010
Experimentell arkeologi
Sprakande flinta – en seglivad myt?
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2011
Vikingatida runstenar; Gästrikland
Att föra långspjut och bära kremasmata – ett östligt perspektiv på två runstenar från Gästrikland
av Bert Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2010
Viking Age Runic Stones: ABSTRACT
To Bear Long-spear and Wear Kremasmata – an Eastern Perspective on Two Runic Stones from Gästrikland
by Bert Åkesson
first published in infoArtefact nr 9, 2010
Vikingatida runsten; Östergötland
Konsten att jaga lejon – Ledbergsstenen i nytt ljus
av Bert Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2010
Viking Age Runic Stone: ABSTRACT
The Art of Lion Hunting – The Ledberg Stone in New Light
by Bert Åkesson
first published in infoArtefact nr 9, 2010
Run- och bildstenar
Resta stenar med text och bilder
av Rune Pettersson
publicerad första gången i infoArtefact nr 5-8, 2010
Runic and Picture Stones
Searching for evidence of early information design
by Rune Pettersson
first published in infoArtefact nr 9, 2011
Run- och bildstenar
Den rytande persikan
av Bert Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2010
Runic and Picture Stones
The Roaring Peach
by Bert Åkesson
first published in infoArtefact nr 2, 2010
Vikingatida monument – Skåne
HUNNESTADSMONUMENTET. Bråd död och gudomlig vedergällning
av Bert Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 5-8, 2010
Viking Age Monument: ABSTRACT
The Hunnestad Monument. Sudden Death and Divine Retaliation.
by Bert Åkesson
first published in infoArtefact nr 5-8, 2010
Stenålder
Flintor från Frillingedal
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2010
Stenålder
Stenålder i Tullinge
av Rune Pettersson
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2010
Kuriosa
En märklig apparat
av Birgitta Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2009-2010
Botanik
Herbarium, ett obligatorium – ur tiden
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2010
Runsten - Skåne
Gunne Hand – en färgstark man
av Bert Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2009-2010
Runic Stone - Scania: ABSTRACT
Gunne Hand – a Colourful Man
by Bert Åkesson
first published in infoArtefactnr 12-1, 2009-2010
Hällristning - Skåne
Foten på hälleberget – en ristning på Stenshuvud
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2009
Rock-carving - Scania: ABSTRACT
The Foot on the Rock – a Rock-carving on Stenshuvud
by Karin Rogius
first published in infoArtefact nr 11, 2009
Bildsten - Skåne
Kievfurste på vikingatida bildsten från Skåne
av Bert Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 2009
Picture Stone - Scania: ABSTRACT
Kiev Prince on Viking Picture Stone from Scania, Sweden
by Bert Åkesson
first published in infoArtefact nr 10, 2009
Fosie - Skåne
Fosie by – Gård 10 och ett gåtfullt föremål
av Birgitta Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 5-8, 2009
Fynd - Skåne
Ett Österlenfynd med diffust ursprung
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2009
Fornborgar - Södermanland
Final för ett fornborgsprojekt i norra Södermanland
av David Damell & Olle Lorin
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2008
Torvältning - Skåne
Pludder från ältan – en värmande historia
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2008
Skifferhängen - diskussion
En senneolitisk betraktelse
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2007
Fornborgar - Skåne
En väl förborgad hemlighet
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2007-2008
Huvudgårdsproblematiken - diskussion
Gundralöv - den glömda huvudgården
av Birgitta Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 6-8, 2006
Koggmuseet
Malmös koggar - hur kommer det att gå?
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 2006
Hunden, gravskick
En hund begraven - om en grav i Öggestorp i norra Småland
av Leif Häggström
publicerad första gången i infoArtefact nr 6-8, 2006
Flintgruvor, sydvästra Skåne
Den saknade spaden - ett arkeologiskt dilemma
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 6-8, 2006
Västra Strö, Skåne
Arkeologi och sägen kring runstensmonumentet i Västra Strö
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2006
Slagfältsarkeologi, Nacka
Slagfältsarkeologi vid Södra Stäket
av Tomas Englund
publicerad första gången i infoArtefact nr 5, 2006
Uppåkra - runbrakteat
Runbrakteat funnen i Uppåkra
av Bert Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2005
Medeltid, Östergötland
Bjälboättspalats i Skänninge?
av Olle Lorin
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2006
Barditus - att tolka stämningsläge.
Sånger från mossen
av Frands Herschend
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2005
Huvudgårdsproblematiken - diskussion
Bjäresjö - utflyttningen som kom av sig
av Birgitta Åkesson
publicerad första gången i infoArtefact nr 5, 2005
Bronsålderskeramik - diskussion
Varför ser keramiken ut som den gör?
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2005
Uppåkra, Skåne
Traditionalism och konservatism i skuggan av en centralplats
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2005
Runforskning, Södermanland
I drakormens öga -- en kontextuell läsning av runstenar
av Caroline Hulting Lindgren
publicerad första gången i infoArtefact nr 1-2, 2005
Historisk arkeologi, Jönköping
En stad i vatten
av Claes Pettersson & Susanne Haltiner Nordström
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2005
Lockarp, Skåne
Efter tio år blev yxan komplett!
av Karin Rogius
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2004-2005
Stenshuvud, Skåne
Sandana - geologi eller gravplats?
av Karin Rogius
publicerad första gången i infoArtefact nr 1-2, 2005
Salpeter, Skåne
En munfull stalljord - salpetertillverkning i Fosie
av Birgitta Åkesson
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2004
Fosie, Skåne
"Vore inbyggarne vande vid utlänningarnes häckar, så sluppo de mången tröttsam stund"
av Karin Rogius
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2004
Landskrona, Skåne
Slagfältsarkeologi i Skåne
av Bo Knarrström
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2004
Tidigneolitikum, Skåne
Märkliga gropar förbryllar skånska arkeologer
av Karin Rogius
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2004
Finnestorp, Västergötland
Finnestorp - överraskningarnas plats
av Bengt Nordqvist
publicerad första gången i Artefact nr 12, 2002
Grottkonst
Istidens grottkonst - från bild till ett bildspråk
av Ulf-Johan Härd
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2003-2004
Ramsjön, Halland
När bågen dök upp - ett mesolitiskt pilbågsfynd i Halland
av Bengt Nordqvist
publicerad första gången i Artefact nr 8, 2001
Kulthus eller hall?
Mossoffer på torran skånsk husgrund
av Frands Herschend
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2002
 Gotland
Gotländska ödegårdar
av Malin Eriksson
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2001
Kina
Dunhuang - ett av världens underverk
av Rolf Jonsson
publicerad första gången i Artefact nr 6-7, 2001
Finnestorp, Västergötland
Oväntat spektakulära resultat vid utgrävningen av Västergötlands största offerplats
av Bengt Nordqvist
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2000
Vittene, Västergötland
Vittene - mer än guld
av Leif Häggström
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2001
Mörrum, Blekinge
Om en vikingatida myntdepå i Mörrum, Blekinge
av Frédéric Elfver
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2000
Skatmossen, Halland
Spår av mammutjägare i Sverige?
av Bengt Nordqvist
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2000
Malmö
Koggar återskapas i Malmö
av Sven Rosborn
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2000
Gotland
I trädgudars land
av Malin Eriksson
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2000
Frösön
Vi har hittat Yggdrasil - med Ratatosk och Eiktyrnir!
av Elisabeth Iregren
publicerad första gången i Artefact nr 5, 1999
Falköping
Molekylärgenetiska undersökningar av begravda i gånggrifter
av Per Persson
publicerad första gången i Artefact nr 4, 1999
Uppåkra
Uppåkra - två aspekter på ett säreget material
av Bertil Helgesson
publicerad första gången i Artefact nr 6, 1999
Marinarkeologi
Regalskeppet Kronan - en marinarkeologisk och historisk kunskapskälla
av Lars Einarsson
publicerad första gången i Artefact nr 8, 1999
Söderåkra
Sydöstligaste Smålands äldsta järnålder i nytt ljus. Exemplifierat genom arkeologiska undersökningar i Söderåkra
av Leif Rubensson
publicerad första gången i Artefact nr 9, 1998
Husaby
Långt före Olof Skötkonung
av Anders Berglund
publicerad första gången i Artefact nr 6, 1998