Recensioner

1
Två gårdar i biskopens stad
A-C Feldt & G Tagesson
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 1, 1998
2
Ajvide och den moderna arkeologin
G Burenhult (red)
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 1998
3
Arkeologin berättar
P G Bahn. 1996.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 1998
4
Druidens död
A Ross & D Robins. 1989.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 1998
5
The Origins of Civilization
A Caubet & P Pouyseggur. 1998.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 1998
6
Solbröd och svanvikssoppa
B Östlund. 1998.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5, 1998
7
Bland hajar, karlar och vrak
C Ingelman-Sundberg. 1995.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6, 1998
8
Långt borta och nära
Red. P Jankavs. 1995.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 7, 1998
9
Om brunnar
I Ullén et al. 1995.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 1998
10
Runor
L M Enoksen. 1998.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 1998
11
Gör-det-själv! Stenålderns människor.
K Branigan. 1997.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 1998
12
VAD VET MAN OM: Förhistoriska folk
M Corbishley. 1995.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 1998
13
Asine.
C-G Styrenius. 1998.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 1, 1999
14
Vikingar
C Orrling. 1997.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 1999
15
Spåren av kungens män
Maja Hagerman
(rec. Joel Herzwall)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 1999
16
Arkeologi
K Öjner. 1997.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 1999
17
People of the Earth.
B M Fagan. 1998.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 1999
18
Chauvet Cave
J-M Chauvet et al. 1998.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 1999
19
Vikingar i Vetenskapens värld
red. B G Erikson. 1998.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 1999
20
Boken om vikingarna
C Ingelman-Sundberg. 1998.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 6, 1999
21
Jordbrukets första femtusen år
S Welinder, E A Pedersen& M Widgren
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6, 1999
22
Vikingamönster i stickat
E Lavold. 1998.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 7, 1999
23
Sagaholm – hällristningar och gravritual
J Goldhahn. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 1999
24
Forntid i ny dager
Red. P Bratt. 1998.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 1999
25
Sutton Hoo: Burial Ground of Kings?
M Carver. 1998.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 1999
26
Skuggor ur en annan verklighet
Lotte Hedeager. 1997.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 1999
27
Männen från Ness
E Linklater
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 1999
28
Suionum Hinc Civitates
Red. K Andersson. 1998.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 1999
29
Gerpla
H Laxness. 1952.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12, 1999
30
Den skäggiga gudinnan
M-L Winbladh. 1995.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12, 1999
31
Från skärva till kärl
M. Elfwendahl. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 13, 1999
32
Senpaleolitikum i Skåne
M Andersson & B Knarrström. 1999.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 13, 1999
33
SKINN
L Rahme. 1991.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 13, 1999
34
Vem är vem i Romarriket.
T Linders. 1998.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 14, 1999
35
Första boken om stenåldern

Första boken om bronsåldern

C Lidström Holmberg. 1999.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 14, 1999
36
Runstenar och runristare i det vikingatida Fjärdhundraland.
P Stille. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 15, 1999
37
Gamla hus
L E Olsson. 1998.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 15, 1999
38
Försvunna städer.

Red. P G Bahn. 1998.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 15, 1999
39
Krigarnas och helgonens tid

D Harrison. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 1, 2000
40
Arkeologi i Norden
Red. G Burenhult. 1999.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 1, 2000
41
I Adams fotspår.
T Heyerdahl. 1998.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2000
42
Ridanäs
D Carlsson. 1999.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2000
43
Vikingahamnar.
D Carlsson. 1998.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2000
44
Samisk form & traditon
H Mårtensson. 1999.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2000
45
Egypten
.
V Davies & R Friedman. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2000
46
Malmö Arkeologi/Malmö & Archaeology
.
Red. I Billberg, L Hansen & R Thörn. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2000
47
Hällristningar i gränsbygd
A-S Hygen & L Bengtsson. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2000
48
Jordbruket under feodalismen

J Myrdal. 1999.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2000
49
Fragment av samtal
M Lönn. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2000
50
Arkeologi i norr 8/9 1995/96
Red. L Holm. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2000
51
Den skånska historien I
Sven Rosborn. 1999.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2000
52
Folket i Birka
M Wahl, S Nordqvist & B Ambrosiani. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2000
53
Forskaren i fält – en vänbok till Kristina Lamm

Red. K Andersson, A Lagerlöf & A Åkerlund. 1999.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2000
54
Fornnordisk mytologi
L M Enoksen. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2000
55
Follow the Vikings
Red. D Carlsson & O Owen. 1996.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-7, 2000
56
Vägen till Nidaros
L Jörälv. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-7, 2000
57
Couscous, pasta & paella
E Nilsson. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-7, 2000
58
Historisk guide till Grekland
T Boatswain & C Nicolson. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-7, 2000
59
Herodotos historia
Rev. av G Bendz & A Lindskog. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 2000
60
Tidsperspektiv. Nr.1 2000
Red. B Lindgren, P Nordquist & L Rathje. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 2000
61
Porten till Skåne. Löddeköpinge under järnålder och medeltid.
F Svanberg & B Söderberg, 
med bidrag av E Andersson och T Brorsson. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 2000
62
Medeltida människor. 
Ett porträttgalleri.
B Kurtén-Lindberg. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 2000
63
Fenrisulven ränner. En bok om vävarna från Överhogdal.
S Wikman. 1996.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 2000
64
Föresundsförbindelsen
Red. N Björhem. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2000
65
Skånes historia
S Skansjö. 1997.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2000
66
Artefakter – arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv.
Red. A Högberg. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2000
67
Röster från svensk medeltid
H Aili, O Ferm & H Gustavson. 1990.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2000
68
Goterkällan. Om goterna i Norden och på Kontinenten.
I Nordgren. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2000
69
Arkeologi i Norden. Del II.
red. G Burenhult. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2000
70
När själarna räknar bilar. Glimtar ur Möres förhistoria.
Red. G Magnusson. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2000
71
Liv och död i antikens Rom
D Ingemark, H Gerding & M Castoriano. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12, 2000
72
Historien om Sverige. Från islossning till kungarike.
H Lindqvist. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12, 2000
73
Vikingatiden i Skåne
F Svanberg. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 1, 2001
74
Arkitekturguide Skåne
Red. C Johanson. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 1, 2001
75
Boken om Sveriges historia
Red. H A Larsson. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2001
76
Visby världsarv
M Jonsson. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2001
77
Det gamla Kina, Dinosaurier och Nordamerikas indianer.
1999
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2001
78
Visingsöartiklar – tolv artiklar om Visingsö från bronsålder till medeltid
Red. P Nicklasson. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2001
79
Tvåtusen år i Gävlebygden. En historisk, kulturell och språklig resa från järnåldern till plaståldern.
J Sterner. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2001
80
Järnålderns centra – exempel från Halland och Västergötland
L Lundqvist. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2001
81
Riket vid vägens slut
J Guillou. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2001
82
Stora döden. Den värsta katastrof som drabbat Europa.
D Harrison. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2001
83
I skuggan av domkyrkan. Arkeologi i uppsalakvarteret, 1973-1993.
J Anund et al. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2001
84
Ölands guldålder
G Aldestam. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2001
85
Dansarna från Bökeberg. Om jakt, ritualer och inlandsbosättning vid jägarstenålderns slut.
P Karsten. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2001
86
Stenåldersforskning i fokus. Inblickar och utblickar i sydskandinavisk stenåldersforskning.
Red. I Bergenstråhle & S Hellerström. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2001
87
Blick för Bergslagen. Årsbok 2000.
J Anund m fl. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2001
88
Gotländskt Arkiv 2001
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2001
89
Ramses hämnd
J Mårtensson. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2001
90
Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap.
N Cserhalmi. 1999.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-7, 2001
91
Flinta i sydvästra Skåne. En diakron studie av råmaterial, produktion och funktion med fokus på boplatsteknologi och metalltida flintutnyttjande.
B Knarrström. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-7, 2001
92
Muskotkriget. Striden om de ostindiska kryddöarna.
G Milton. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-7, 2001
93
Skara i medeltid
Red. A Boqvist. 1995.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-7, 2001
94
Svensk historia. CD–ROM.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-7, 2001
95
Skånska spår - arkeologi längs Västkustbanan. Tågerup specialstudier.
Red. P Karsten & B Knarrström. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 2001
96
Tidsperspektiv. Tidskrift för arkeologisk samhällsanalys. Nr.2. 2000.
Red. B Fossum & A Olofsson. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 2001
97
En svensk historia från vikingatid till nutid
L Berggren & M Greiff. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 2001
98
Svenska kungar och mäktiga män. Tio historiska porträtt.
Red. M Bergsten. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 2001
99
Metropolis. Ärkebiskoparnas och kungarnas Lund.
C Wahlöö. 2001.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 2001
100
Konstantinopel
T Steen. 2001.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 8, 2001
101
Horisontens härskare. Det osmanska rikets historia.
J Goodwin. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2001
102
Vi rustade en bondeskepparegård
O von Friesen. 2001.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2001
103
Tidernas fester
Red. J-Ö Swahn. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2001
104
Liljestenar
Huvudred. I Nordgren. 2001.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2001
105
Pennan - fetisch och skrivdon
I Lundkvist. 2001
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2001
106
Myter om det nordiska. Mellan romantik och politik.
red. C Raudvere, A Andrén & K Jennbert. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2001
107
Stockholms historia under 750 år
L Ericson. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2001
108
Att illustrera stormakten. Den svenska fortifikationens bilder 1654-1719.
Karolinska förbundets årsbok 1999. 2001.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2001
109
Farao. Mannen, härskaren, guden.
J Fletcher. 2000.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2001
110
Rom. En konst- och kulturhistorisk vägledning.
B Magnusson. 2001.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2001
111
Hierarkiseringsprocesser. Om konstruktionen av social ojämlikhet i Skåne, 5500-1100 f.Kr.
P Nordquist. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2001
112
Skånska fornminnen
L M Enoksen. 2001.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2001
113
Gregorian Masters of Chant Chapter II
Executive producer F Peterson. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2001
114
Siljansbygden. Natur och kultur kring Siljan och Orsasjön.
E & B Rosén. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2001
115
Inka. I pumans skugga.
A B Daniel. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2001/2002
116
Biskopen i museets trädgård. En arkeologisk gåta.
Red. S Tesch och R Edberg. 2001.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2001/2002
117
Heraldiken i Sverige
M Bäckmark & J Wasling. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2001/2002
118
Stora boken om livet förr
J Fredlund. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2001/2002
119
Mineraler och bergarter
E Spicar. 1995.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2001/2002
120
Vägen till Santiago de Compostela
R Enander. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2002
121
Saharas gåtfulla klippmålningar. Arkeologi. Kulturspridning. Teater.
G Cristea. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2002
122
Folkets farsoter och kungarnas krämpor.
C Nilsson. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2002Artefact nr 2, 2002
123
Historien om Jesus. Mannen som förändrade världen.
T Cahill. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2002
124
ÖstgötaFynd. Från stenålder till stormaktstid.
Red. K Lindeblad. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2002
125
Sjunket förflutet. Arkeologiska möjligheter under vatten.
J Rönnby. 2001.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2002
126
Amasonen och jägaren. Kön/genderkonstruktioner i norr.
L Rathje. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2002
127
Pompeji
M Lundgren. 2002.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2002
128
Tusen år i Europa. Band 1. 1000 - 1300.
K Esmark & B P McGuire. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2002
129
Tusen år i Europa. Band 2. 1300 - 1600.
H Arvidsson & T E Kruse. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2002
130
Tusen år i Europa. Band 3. 1600 - 1800.
D Harrison & M-L Rodén. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2002
131
Möre historien om ett småland
Redaktör G Magnusson. 2001.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2002
132
Blick för Bergslagen. Årsbok 2001.
Red. L Karlenby
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2002
133
Turen går till Norditalien
P Hansen. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2002
134
Turen går till England och Wales
F Godsk. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2002
135
Mästaren vid vägens slut
M Alkarp. 1999.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-8, 2002
136
Egyptens nycklar. Jakten på hieroglyfernas gåta.
L & R Adkins. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-8, 2002
137
Plats och praxis - studier av nordisk förkristen ritual.
Red. K. Jennbert & A. Andrén & C. Raudvere. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-8, 2002
138
Dinosauriejägarna
D Cadbury. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2002
139
Borgar i Skåne
A Ödman. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2002
140
RUNOR. Historia-Tydning-Tolkning
L M Enoksen. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2002
141
Flinta under yngre bronsålder och äldre järnålder
A Högberg. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2002
142
Svenska krig och krigiska svenskar
Red. M Bergsten. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2002
143
Värt en omväg. Vägvisare till 30 kulturminnen i Sverige.
Red. A Modig / Text: E Klingmark. 2002.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2002
144
I Arns fotspår
D Harrison (text). 2002.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2002
145
Militära misstag
S David. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2002
146
Från romartid till vikingatid. Pörnullbacken - en järnålderstida bosättning i Österbotten.
K Viklund et al. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2002
147
Arktis. En gränslös värld.
T Nordin. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2002
148
Nionde grottan
J M. Auel. 2002.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2002
149
Karl Knutsson. En biografi.
D Harrison. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2002/2003
150
Öresundsförbindelsen. Skjutbanorna 1 B & Elinelund 2 A - B.
P Sarnäs & J Nord Paulsson. 2001.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2002/2003
151
Bärnstensbarnen – bilder, berättelse och betraktelser.
J Runcis. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2002/2003
152
Kairo
M Rodenbeck. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2003
153
Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland.
L Gustafsson. 2002.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2003
154
Att datera textilier
M Nockert & G Possnert. 2002.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2003
155
Skånska regioner. Tusen år av kultur och samhälle i förändring.
Red. A Carlie. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2003
156
Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige.
G Malmstedt. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2003
157
Götarnas riken. Upptäcktsfärder till Sveriges enande.
Götarnas riken. Upptäcktsfärder till Sveriges enande.
(rec. Jouni Tervalampi)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2003
158
Blick för Bergslagen. Årsbok 2002.
Red. L Karlenby. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2003
159
De osynliga identiteterna. Kulturell identitet och arkeologi.
B Werbart. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2003
160
Arkeologi i Vadstena. Nya resultat med utångspunkt i undersökningarna i stadsdelen Sanden.
R Hedvall et al. 2002.
Stadsgårdar i den senmedeltida stadsdelen Sanden, Vadstena.
R Hedvall et al. 2000.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2003
161
Digitala historiska kartor. Tillämpningar i GIS för kulturmiljövården.
S Rentzog et al. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2003
162
Reliker och mirakel. Den heliga Birgitta och Vadstena.
L Jörälv. 2003.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-8, 2003
163
Reflexiv fältarkeologi? Återsken av ett seminarium.
Red. Å Berggren & M Burström. 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-8, 2003
164
Vikingarnas egna ord
L M Enoksen. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-8, 2003
165
Decolonizing the Viking Age 1
Death Rituals in South-East Scandinavia AD 800-1000 (Decolonizing the Viking Age 2)

F Svanberg. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2003
166
Sveriges historia i årtal
L M Andersson & L Amurén. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2003
167
ÖstgötaPlatser. En resa genom tid och rum.
Red. T Carlsson. 2003.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2003
168
Vyer från medeltidens Sigtuna
S Tesch & J Vincent. 2003.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2003
169
Skånska spår - arkeologi längs Västkustbanan. The Tågerup Excavations.
P Karsten & B Knarrström. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2003
170
Läsebok för släktforskare.
K Andersson/H Anderö. 1983.
Ordbok för släktforskare.
H Anderö. 1983.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2003
171
Rosendals slott
Huvudred. C Laine. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12/1, 2003/2004
172
Tempelriddarna och korstågen till det Heliga landet
P P Read. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12/1, 2003/2004
173
Malmös kartor. Från 1500-talet till idag.
Red. T Tykesson. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12/1, 2003/2004
174
Mot Afrikas hjärta. Stanley & Livingstone.
M Dugard. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2004
175
Blick för Bergslagen. Årsbok 2003.
Red. L Karlenby. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2004
176
Populär Historia. Nr.1/2004.
Chefed. E Osvalds. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 2, 2004
177
Kalmarunionens tid. Från drottning Margareta till Kristian II.
L-O Larsson. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2004
178
Berättelser från Vætland. En arkeologisk resa längs E22 i Skåne.
Red. A Carlie. 2004.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 3, 2004
179
Mittens rike. Arkeologiska berättelser från Närke.
Red. L Karlenby. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2004
180
Forntid i Sverige - en introduktion
D Lindström. 2004.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 4, 2004
181
Harrisons historia
D Harrison. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2004
182
Karl X Gustavs krig. Fälttågen i Polen, Tyskland, Baltikum, Danmark och Sverige 1655-1660.
C-G Isacson. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 5, 2004
183
Vikingaskeppet Ormen Friskes undergång. Ett drama i det kalla krigets skugga.
R Edberg. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-8, 2004
184
Uppror och allianser. Politiskt våld i 1400-talets svenska bondesamhälle.
D Harrison. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 6-8, 2004
185
Nunnorna i Venedig. Om klosterliv och trotsade löften.
M Laven. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 9, 2004
186
Det medeltida Västergötland. En arkeologisk guidebok.
C Theliander. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 10, 2004
187
UPPDRAG Arkeologi. Stockholms län under dina fötter.
Red. L Andersson et al. 2004.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2004
188
Att föra gudarnas talan. Figurinerna från Lunda.
Red. G Andersson et al.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2004
189
Kungliga släktband. Kungar, drottningar, frillor och deras barn.
U Sundberg. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2004
190
Läsebok för släktforskare.
H Anderö & E Thorsell. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 11, 2004
191
Michelangelo och påvens tak
R King. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2004/2005
192
Tapetboken. Papperstapeten i Sverige.
I Broström & E Stavenow-Hidemark. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2004/2005
193
Medeltiden. Signums svenska kulturhistoria.
Red. J Christensson. 2004.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2004/2005
194
Da Vinci-koden
D Brown. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i Artefact nr 12-1, 2004/2005
195
Forntida byggnadskult
A Carlie. 2004.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 1-2, 2005
196
Rydboholm. Från befäst sätesgård till empireslott.
K Andersson. 2002.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 1-2, 2005
197
Johan III. En biografi.
L Ericson. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 1-2, 2005
198
Blick för Bergslagen.
Årsbok. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2005
199
Mötesplats Motala - de första 8000 åren
Red. T Carlsson. 2004.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2005
200
Sagor och svartkonst under antiken.
C Asplund Ingemark & D Ingemark. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2005
201
Den skånska historien. Vikingarna.
S Rosborn. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2005
202
Gårdar från förr. Nordbohuslänsk bebyggelsehistoria utifrån arkeologiska undersökningar av tre medeltida gårdar.
Red. G Lindman. 2004.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2005
203
Avsmakaren
U DiFonte (P Elbling). 2002.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5, 2005
204
Ranveig den havsdjärva
K Trygg. 1999.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5, 2005
205
Stone Age Scania. Significant places dug and read by contract archaeology.
M Andersson et al. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 6-8, 2005
206
Roms vatten från antiken till idag
M Webster. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 6-8, 2005
207
Gudar och gudinnor i Norden
L M Enoksen. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2005
208
Mötet med döden i norrön medeltid
A Nedkvitne. 2004.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2005
209
Frågor och svar om medeltidens riddare och borgar
P Brooks. 2005.
Medeltida borgar
M Bergin. 2005.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2005
210
Vardagens landskap. Lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur.
P Skoglund. 2005.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 2005
211
Alexander den store
B Liljegren. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 2005
212
Vietnams historia
H Hägerdal. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 2005
213
Allt om historia
Red. E Osvalds. Nr.1. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 2005
214
Bilder av världen. Kartornas historia.
J Black. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2005
215
Vikingarnas språk. 750 - 1100.
R Palm. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2005
216
Karl XII:s död. Gåtans lösning.
P From. 2005
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2005
217
Farsoter och handikapp - ett kulturhistoriskt perspektiv
B Andersson. 2004.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2005
218
Gladiatorer
F Meijer. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2005/2006
219
Fotevikens Museum. Platsen där drömmar blir till verklighet.
S Rosborn. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2005/2006
220
Blick för Bergslagen. Årsbok 2005.
Red. Å Westin. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2005/2006
221
Hjul på hällar
L E Nilsson. 2005.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2005/2006
222
Sju sorters kakor
ICA Provkök. 2005.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2005/2006
223
Kaffe – upptäck, utforska, avnjut
H Ellis. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2005/2006
224
Gammalt porslin. Svenska serviser 1790-1990.
J Fredlund. 2001.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2005/2006
225
Allmogemöbler från hela Sverige
J Fredlund. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2005/2006
226
Jul i Valhal
Diverse artister. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2006
227
Olaus Magnus bilder. Utsnitt ur Olaus Magnus historia om de nordiska folken muntert kommenterade av Jan-Öjvind Swahn.
J-Ö Swahn. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2006
228
Ordbok för släktforskare
K Andersson & H Anderö. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2006
229
Korståg. Västerlandets heliga krig.
S Wibeck. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2006
230
Arkeologisk forskning och kulturmiljövård med maritim inriktning
Red. S von Arbin. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2006
231
Tidens resenärer. Arkeologiska händelser längs vägen mellan Köping och Kolsva.
Red. L Karlenby. 2005.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2006
232
Hedendomen i historiens spegel. Bilder av det förkristna Norden.
Red. C Raudvere et al. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2006
233
Ledung och sockenbildning
J Kraft. 2005.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2006
234
Tiberius. Kejsare mot sin vilja.
G Dahl. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2006
235
Djur och natur i fornnordisk mytologi
L M Enoksen. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5, 2006
236
Familjen Medici. Det vackra folket i Florens.
U B Ramklint. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5, 2006
237
Att se och tänka med ritual. Kontrakterande ritualer i de isländska släktsagorna.
P Habbe. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 6-8, 2006
238
Den medeltida kroppen. Kroppens och könets ikonografi i nordisk medeltid.
L Liepe. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 6-8, 2006
239
Järnålder vid Öresund. Band I.
Red. A Carlie. 2005.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 6-8, 2006
240
Resa till Kina
I Booz Morejohn. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 6-8, 2006
241
Mosaikmorden
G Leoni. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2006
242
Tommarp och Simrishamn. Österlens medeltida städer.
L Jönsson & U Wallebom. 2006.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2006
243
Döden i Rom. En annorlunda historisk guide till den eviga staden.
M Webster. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 2006
244
Runamo. Skriften der kom og gik.
R Kjems.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2006
245
Smålands historia
O Larsson et al. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2006
246
Uppdrag arkeologi. Stockholms län under dina fötter.
Red. L Andersson et al.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2006/2007
247
Situne dei. Årsskrift för Sigtunaforskning 2006.
Red. S Tesch. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2006/2007
248
Blick för Bergslagen. 2006.
Red. J Holm. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2007
249
Vilda växter som mat och medicin
S Källman. 2006.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2007
250
Slagfältet
B Knarrström. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2007
251
In the Wake of a Woman
Ed. P Karsten & B Nilsson. 2006.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2007
252
Liljan. Om arkeologi i en del av Malmö.
Red. S Larsson. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2007
253
Brännmärkt
C Ingelman-Sundberg. 2006.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2007
254
Arkeologi vid Vedhygge
A Lagergren. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2007
255
Glitterspray och 99 andra klintbergare.
B af Klintberg. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2007
256
Det medeltida Östergötland. En arkeologisk guidebok.
R Hedvall & K Lindeblad. 2007.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2007
257
En arkeolog i Trelleborg
Red. S Larsson & C Arcini. 2007.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2007
258
Världshistorisk atlas
Red. K Stanton & L McKay. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2007
259
Konsten att få rätt. Handbok i talekonst.
B Bergh. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2007
260
Vilda växter i Norden
C-F Lundevall & G Björkman. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2007
261
Resa till Paris
K Markiewicz. 2007.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2007
262
ICA bokförlags vägatlas Sverige. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2007
263
Bästa matsvamparna M Krikorev. 2007.
Bästa matsvamparna M Krikorev. 2007.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2007
264
Kult, Guld och Makt. Ett tvärvetenskapligt symposium i Götene.
Red. I Nordgren. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 2007
265
Kulthus och dödshus
Red. M Anglert, M Artursson & F Svanberg. 2006.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 2007
266
Kärlek & erotik i antikens Rom
D Ingemarc & M Castoriano. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2007
267
Den heliga stenen
C Cussler med C Dirgo. 2007.
(rec. Henrik Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2007/2008
268
Det medeltida Skåne. En arkeologisk guidebok.
P Carelli. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2007/2008
269
De odödliga. Förhistoriska individer i vetenskap och media
N Nordström. 2007.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2008
270
Mäktig Mans Kvinna
C Ingelman-Sundberg. 2001.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2008
271
Liv och död vid Lagastigen. Om arkeologi i Torsviksområdet.
Red. J Gustafsson och M Nordström. 2007.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2008
272
situne dei. Årsskrift för Sigtunaforskning 2007.
Red. S Tesch. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2008
273
Om makt och offer
Red. L Karlenby. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2008
274
Lilla boken om runor
L M Enoksen. 2008.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2008
275
Stenåldersjägarna
Red. B Knarrström. 2007.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2008
276
Boken som ingen läste. I spåren av Copernicus Revolution.
O Gingerich. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2008
277
Vikingaliv
D Harrison & K Svensson. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2008
278
1658. Tåget över Bält.
L Ericson Wolke. 2008.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5, 2008
279
Sanna historier om riddare
T Blom. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5, 2008
280
Det underbara uret i Lund
Red. L Mogensen. 2008.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 6-8, 2008
281
Det medeltida Småland. En arkeologisk guidebok.
M Hansson. 2008.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 6-8, 2008
282
Gestalter och gestaltningar. Om tid, rum och händelser på Lunda.
Red. G Andersson & E Skyllberg. 2008.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2008
283
Hästens tid. Rid- och stridskonst under stormaktstiden.
A Larsdotter. 2008.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2008
284
Att fostra en kung. Om drottning Kristinas utbildning.
L Åslund. 2005.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2008/2009
285
Pekingmänniskan. En historia utan slut.
T Frängsmyr. 2006.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2008/2009
286
Bönder och barbarer. Helsingborgområdets järnålder.
H Aspeborg. 2008.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2009
287
Den vita himlen. Fru Ydes testamente och drottning Margareta.
M Hjort. 2008.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2009
288
Barbarerna. Romarrikets historia ur de erövrade folkens perspektiv.
T Jones & A Ereira. 2009.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5-8, 2009
289
289 Centurion
S Scarrow. 2009.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5-8, 2009
290
Hett. En amatörs äventyr som köksslav, pastabagare och slaktarlärling.
B Buford. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5-8, 2009
291
Kvinnoporten. Om urgamla kvinnospår i seder, bruk och tänkesätt.
G Carlsson. 2004.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5-8, 2009
292
Dalarna och Västmanland
J M Nordin. 2009.
(rec. Henrik Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2009
293
Vägen fram. Arkeologiska utgrävningar längs väg 73 i Södertörn.
M Ahlbeck et al. 2009.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2009
294
Vanans makt. Drogernas historia och den moderna världens födelse.
D T Courtwright. 2003.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 2009
295
Antikens kultur och samhällsliv. Hundra år av pedagogik och forskning 1909-2009.
N Hillbom & E Rystedt. 2009.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 2009
296
Food. An Oxford Anthology
Ed. B Allen. 1995.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2009
297
Sveriges Historia. 13000 f.Kr.–600 e.Kr.
S Welinder. 2009.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 12-1, 2009/2010
298
Sveriges Historia. 600 –1350.
D Harrison. 2009.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2010
299
Fornnordisk religion
G Steinsland. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2010
300
Bågens mästare
C Iggulden. 2009.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2010
301
Mellan makten och himmelriket. Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor.
I-M Nilsson. 2009.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 4, 2010
302
Stockholm från Sjösidan. Marinarkeologiska fynd och miljöer.
M Hjulhammar. 2010.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5-8, 2010
303
Skuggor i ett landskap. Västra Östergötlands slättbygd under järnålder och medeltid. Resultat av ett tvärvetenskapligt projekt.
Red. A Kaliff. 2009.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2010
304
Arkeologiska upptäckter i Sverige
A Lihammer. 2010.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2010
305
Det medeltida Sörmland. En arkeologisk guidebok.
J Anund & L Qviström. 2010.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2010
306
101 historiska myter.
Å Persson & T Oldrup. 2010.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 10, 2010
307
Sveriges Historia. 1350 – 1600.
D Harrison & B Eriksson. 2010.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2010
308
Vasadöttrarna
K Tegenborg Falkdalen. 2010.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 11, 2010
309
Dalby kyrka. Om en plats i historien.
Red. A Larsson. 2010.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2011
310
Nutida vikingar
E Christensson & T Törnqvist. 2010.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2011
311
Selma, Anna och Elise.
Brevväxling mellan Selma Lagerlöf, Anna Oom och Elise Malmros åren 1886 - 1937 ( Del 1 )
och 1914 - 1937 ( Del 2 )
L Carlsson. 2009/2010.
(rec. Birgitta Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 2, 2011
312
The Fox & the Flies.
The World of Joseph Silver, Racketeer and Psychopath.
C van Onselen. 2007.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 3, 2011
313
Hugget i sten. En vägvisare till Österlens hällristningar.
A-L Svensson. 2011.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 5, 2011
314
Wåhlins värld. Ett porträtt i ord och bild av domkyrkoarkitekt T Wåhlin.
Andreas Manhag (Red. Per Karsten) 2011.
(rec. Bert Åkesson)
publicerad första gången i infoArtefact nr 6-8, 2011