infoartefact

Välkommen till infoartefacts hemsida! Tidningen infoartefact publicerades på nätet 1998 – 2011. Under denna period publicerades ett antal artiklar som du kan ta del av via denna sida. 

Alla artiklar kan också nås här: https://sites.google.com/site/infoartefactartiklar/ 

Har du artiklar du vill publicera kan du kontakta oss via mail: bert.akesson@ownit.nu eller birgitta.akesson@ownit.nu.

Vi tackar för de här åren!

redaktionen